Българският еврокомисар Мария Габриел откри първия Европейски форум за цифрово образование

Българският еврокомисар Мария Габриел е домакин на първия Европейски форум за цифрово образование под надслов “Подготовка на системите за образование и обучение за цифровата ера”, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България. Мащабното онлайн събитие обедини министри на образованието на държавите членки, евродепутати, технологични компании и граждани.

“80% от хората в активна възраст да имат основни цифрови умения и 20 милиона да са специалистите в областта на цифровите технологии е амбицията ни до 2030 г. Първият по рода си Европейски форум за цифрово образование е послание за ангажимент чрез обединени ресурси и усилия. Държавите членки ще инвестират 13 милиарда евро в цифрово образование чрез националните планове за възстановяване и устойчивост. Допълнителна финансова подкрепа са и предоставените средства по програмите “Еразъм+” и “Цифрова Европа”. Днес въпросът е как тези средства да бъдат насочени към стратегически общи цели и се осигури положително въздействие на инвестициите”, отбеляза Мария Габриел на форума.

Българският еврокомисар наблегна на Плана за действие в областта на цифровото образование. От една страна Планът допринася за създаването на високоефективна цифрова екосистема, включваща инфраструктура, оборудване, съдържание. От друга страна, той цели осигуряването на цифрови умения и компетентности. Тези два приоритета изискват добра координация и сътрудничество по въпросите на цифровото образование.

Мария Габриел информира, че през 2021г. инвестициите на сектора на образователните технологии в Европа възлизат на 2.7 милиарда евро, което е 5 пъти повече от общата сума за 2020г. Секторът е важен източник на иновации и има ключова роля за изграждане на надеждна екосистема на цифровото образование. Резултат от съвместната работа на комисар Габриел с водещите технологични компании е представената от сектора амбициозна визия за цифрово образование с предложения за конкретни действия, се посочва в съобщението.

“Европейският сектор на образователните технологии има водеща роля за развитието на модерно цифрово образование. Споделяме обща визия основана на необходимостта от конкретни решения и достъпност до тях. Сега е важно да бъде засилено партньорството с националните, регионалните и местните власти. Освен това, необходима е добра комуникация, с цел видимост на решенията, които предлага секторът в Европейския съюз и на национално ниво. И накрая, необходими са бързи действия, за да отговорим адекватно на цифровата трансформация”, коментира още Мария Габриел.