Български иновационен форум

Гледайте събитието посветено на новата европейска иновационна стратегия. Какви са възможностите и предизвикателствата.

Ние работим за изграждане на силна и устойчива екосистема за иновации в България, която ще даде възможност на добрите идеи да се развиват в глобален мащаб.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Създаваме свързаност между екосистемите на иноватори, таланти, индустрия, университети и финансиращи инструменти за устойчив растеж.