Поверителност

Combined ShapeCreated with Sketch.

В какви случаи Български Иновационен Форум може да обработва Ваши лични данни?

Combined ShapeCreated with Sketch.

Защо Български Иновационен Форум може да обработва Ваши лични данни?

Български Иновационен Форум може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на Български Иновационен Форум, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на Български Иновационен Форум, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

Правни основанияДейности, действия, интереси
Законни бизнес цели на Български Иновационен ФорумСтопанска и нестопанска дейност на Български Иновационен Форум
Сключване и/или за изпълнение на договор  Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения. Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
Спазване на правни задълженияИзпълнение на задължения на Български Иновационен Форум по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
Получено Ваше съгласиеЗа да се регистрирате на нашия сайт;За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.
Combined ShapeCreated with Sketch.

Какви видове лични данни обработва Български Иновационен Форум?

В зависимост от конкретната цел, Български Иновационен Форум може да обработва различни набори данни:

За наши служители по трудови/граждански договори:

Combined ShapeCreated with Sketch.

За какви срокове се обработват Ваши лични данни?

Пазим лични данни за срокове, съобразени с конкретната цел или цели, за които са събрани или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например: 

Combined ShapeCreated with Sketch.

Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни https://innovationforum.bg/, на e-mail адрес: office@innovationforum.bg или на нашия адрес: София, бул. “Цариградско шосе” № 111, София Тех Парк, Зала Инкубатор.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на Български Иновационен Форум, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите копие от личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим ако е технически възможно.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

В съответствие със законовите изисквания за защита на лични данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, като:

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/

Combined ShapeCreated with Sketch.

Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

https://innovationforum.bg/, e-mail адрес: office@innovationforum.bg, или на нашия адрес: София, бул. “Цариградско шосе” № 111, София Тех Парк, Зала Инкубатор.